KALİTE POLİTİKASI

Kalite yönetim sistemimiz, mükemmel iş sonuçları elde etmek üzere, tüm çalışanlarımızın katılımı ile tüm iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini kapsamaktadır

Yıldızsu Dalgıç Pompaları olarak;

  • Yönetim sistemleri çerçevesinde tüm birimlerimize kalite, çevre ve iş sağlığı bilincini aşılamayı
  • Müşteri memnuniyeti en önemli başarı kriteri olup; yeni beklenti ve ihtiyaçları çerçevesinde hizmet gerçekleştirmeyi
  • Maliyet düşürücü politikalar ile karlılığı artırmayı ve firmamızın ileriye dönük hedefleri için ar-ge çalışmalarını gerçekleştirmeyi
  • Kalite yönetim sistemi çerçevesinde tüm çalışanlarımızın yeteneklerini ortaya çıkartma ve iş-akış faaliyetlerimizin sürekliliğini sağlamayı
  • Gelen siparişleri zamanında yetiştirmek,eksik ve hatalı ürün üretiminin önüne geçilmesini
  • Çevre yönetim sistemi doğrultusunda içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı
  • İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde insan sağlığını her şeyin üzerinde tutmayı ve çalışanlarımızın güvenliğini en üst düzeyde koruma altına almayı
  • İstihdam,kapasite ve ihracat rakamlarında sürekli artış sağlayıp, firmamızın adını yurt içi ve yurt dışında ilgili faaliyet alanlarının tümüne duyurmayı
MUSTAFA NİMETOĞLUGENEL MÜDÜR
Yönetim Sistemleri Politikası olarak belirlemiştir...